Thời gian làm việc: Từ 08h30 đến 17h30
Hotline: 0942 35 33 33

Clay On Brick

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VIETBETON
|
Ngày 10/02/2022

Clay On Brick là một lớp hoàn thiện có hiệu ứng các viên gạch được tạo nên nhằm mục đích bảo tồn và nâng cao chất lượng các công trình được xây dựng bằng gạch "lịch sử". Lớp hoàn thiện này mang lại sự mềm mại, có kết cấu và màu đất tương đồng với kết cấu tự nhiên của lớp gạch cũ.

phone